Think Different.
Make Different.

Nghĩ khác – Tạo ra điểm khác biệt.

Khách hàng là quan trọng nhất, khách hàng sẽ được theo dõi bởi khách hàng

LẮP ĐẶT

CHUYỂN GIAO

LẬP KẾ HOẠCH

BẢO DƯỠNG

BÁO CÁO

HỖ TRỢ

Preventive maintenance is proactive maintenance

Bảo trì phòng ngừa là bảo trì chủ động

For facilities looking to break out of a reactive maintenance rut, a preventive maintenance plan can do wonders. Having a roadmap allows your operation to conquer unplanned downtime while staving off the temptation to fall back into a reactive approach.

Đối với các cơ sở đang tìm cách thoát ra khỏi lối mòn bảo trì phản ứng, một kế hoạch bảo trì phòng ngừa có thể làm nên điều kỳ diệu. Việc có một lộ trình cho phép hoạt động của bạn tránh được các sự cố ngừng hoạt động ngoài kế hoạch đồng thời ngăn chặn sự cố rơi vào cách tiếp cận bị động.

Dịch Vụ 24/7

Chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong hoạt động vận hành hệ thống 24/7

Lập kế hoạch & Thực hiện

Savaco hỗ trợ khách hàng từ khâu vận hành, lập kế hoạch và triển khai bảo trì trong suốt vòng đời hệ thống

T&C

Kiểm tra và cài đặt thông số vận hành ban đầu theo khuyến cáo của nhà sản suất, Tư vấn miễn phí trọn đời

PPM

Thiết lập lịch trình bảo trì phòng ngừa trọn đời theo tần suất khuyến cáo từ nhà sản suất

LCR

Lập kế hoạch theo dõi, thay thế spare part theo chu trình khuyến cáo từ nhà sản suất và thực tế vận hành

Khách hàng SAVACO

Savaco đồng hành cùng quý khách hàng trong hoạt động vận hành hàng ngày

Trung tâm thương mại

Shopping mall

Tòa nhà văn phòng

Office Building

Chung cư

Apartment

Khách Sạn & Resort

Hospitality

8 Steps – 8 Pillars

Một kế hoạch bảo trì phòng ngừa nên bao gồm tám bước cơ bản

1. Thiết lập và ưu tiên các mục tiêu/ Establish and prioritize goals
2. Tạo và đo lường KPI/ Create and measure KPIs
3. Tập hợp sự tham gia của các bên liên quan/ Get stakeholder buy-in
4. Sử dụng đúng công nghệ/phần mềm/ Use the right technology/software
5. Thiết lập trình kích hoạt PM/ Set up PPM triggers
6. Đào tạo nhân viên bảo trì về cách thực hiện kế hoạch bảo trì phòng ngừa/ Train maintenance workers on how to implement the preventive maintenance plan
7. Xây dựng danh sách kiểm tra bảo trì phòng ngừa/ Build a preventive maintenance checklist
8. Tinh chỉnh kế hoạch của bạn dựa trên kết quả/ Fine-tune your plan based on results

Bài viết & Bài báo mới nhất

Nguyên tắc thời gian thực hiện dài nhất (Longest processing time – LPT) là gì?

Nguyên tắc thời gian thực hiện dài nhất (tiếng Anh: Longest processing time, viết tắt: LPT) ưu tiên lựa chọn công việc có thời gian gia công dài nhất để thực hiện trước và ngược lại.

Nguyên tắc đến trước làm trước (First Come First Served – FCFS) là gì?

Nguyên tắc đến trước làm trước (First Come First Served – FCFS) yêu cầu những đơn hàng, công việc hoặc khách hàng nào đến trước sẽ được ưu tiên thực hiện hoặc phục vụ trước và ngược lại.

Nguyên tắc thời hạn hoàn thành sớm nhất (Earliest due date – EDD) là gì?

Nguyên tắc thời hạn hoàn thành sớm nhất (tiếng Anh: Earliest due date, viết tắt: EDD) cho rằng đơn hàng nào yêu cầu hoàn thành sớm nhất thì được ưu tiên làm trước.

Nguyên tắc thời gian thực hiện ngắn nhất (Shortest processing time – SPT) là gì?

Nguyên tắc thời gian thực hiện ngắn nhất (tiếng Anh: Shortest processing time, viết tắt: SPT) yêu cầu công việc nào dự kiến làm nhanh nhất thì ưu tiên thực hiện trước, việc nào làm lâu hơn sẽ thực hiện sau.

Scroll to top